سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قانون ارزش ها
نحوه ی عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.
آنچه که ارزش های شما را -که  واقعاً به آن اعتقاد دارید - بیان می کند  ادعا های شما نیست.بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما - به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت- است.
تاریخ : چهارشنبه 88/1/26 | 12:53 صبح | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر