سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قانون باور
هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برای تان به واقعیت بدل می شود . شما آنچه را می بینید باور نمی کنید. بلکه آ ن چیزی را می بینید که قبلاً به عنوان  یک باور  انتخاب کرده اید.پس باید :
یک - باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید.
دو – آن ها را از بین ببرید.
تاریخ : چهارشنبه 88/1/12 | 12:42 صبح | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر