سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فرازهایی ازسخنرانی آقای دکتر حسن روحانی در اولین اجلاس حقوق شهروندی 

(به نقل از ایسنا)


  * من از مردم می خواهم بودجه 97 را رها نکنید و ببینید در بودجه چه خبر است؟ نورافکن ها باید روی ردیف‌ها برود. همه دستگاه ها باید اعلام کنند بودجه را کجا خرج کرده‌اند. ما باید در اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف قرار بگیریم.

** این حق مردم است که بدانند چه دستگاهی چقدر بودجه می گیرد.

*** باید دستگاه‌ها به مردم گزارش دهند که پول را کجا خرج می کنند، ما راهی جز این برای جلوگیری از فساد نداریم.

 

مجموع سخنان رئیس جمهور در اجلاس حقوق شهروندی قابل تأمل است، اما اگر بخواهیم فقط نظری کوتاه به سخنان ایشان در باره ی بودجه ی سال 97 داشته باشیم، می توانیم چنین برداشت کنیم که:

   یک- رئیس جمهور از بابت اختصاص بودجه به بعضی ارگان ها ناراضی است.

   دو- توان عدم اختصاص بودجه به ارگان های مذکور را ندارد.

   سه- دولت حق ندارد بر بعضی ارگان های خورنده ی بودجه نظارت کند.

   چهار- نظارت غیر دولتی هم بر ارگان های مورد اعتراض رئیس جمهور وجود ندارد؛ چون اگر داشت، باید در جایی انعکاس می یافت. ضمناً چون قرار نیست نظارتی برآن ها وجود داشته باشد، پس متولی خاصی هم برای نظارت پیش بینی نشده است.

   پنج- ارگان های غیردولتیِ خوردنده ی بودجه، خروجی خاص و مناسبی ندارند؛ به همین خاطر مورد اعتراض رئیس جمهور قرار گرفته اند.

   شش- کار اتلاف بودجه و بیت المال و نیز ضعف رئیس جمهور در مدیریت آن به جایی رسیده که ایشان دست به دامان مردم شده تا برشیوه ی اختصاص ها و نظارت ها در امر بودجه توجه و حساسیت داشته باشند.

با این اوصاف می توان نتیجه گرفت:

   الف) قوه ی مجریه- به اندازه ای که مسؤول و مورد مطالبه ی مردم است- قدرت ندارد.

   ب) وقتی رئیس جمهور یک کشور- به عنوان رئیس قوه ی مجریه- ازحقوق مسلم خود در چینش آزادانه ی کابینه، چگونگی تخصیص بودجه ونظارت بر مصرف آن، اجرای قانون اساسی و... برخوردار نیست چگونه می تواند ازحقوق شهروندی دفاع کند.

 (29/9/96)
تاریخ : جمعه 96/10/1 | 11:29 صبح | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر