سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قانون رابطه ی مستقیم

 زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست.بین طرزفکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه ی مستقیم وجود دارد.روابط اجتماعی،وضعیت جسمانی،شرایط مالی و موفقیت اجتماعی  شما بازتاب دنیای درونی شماست.
تاریخ : شنبه 88/1/1 | 11:45 عصر | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر