سفارش تبلیغ
صبا

بخش پنجم

مقایسه ی وضعیت اقتصادی دختر و پسر بعد از ازدواج

ما همیشه این توجیه را داریم که اگر پدرفوت کند، ارثش باید چنین وچنان تقسیم شود؛ چون پسر به دلایلی-که درطلیعه ی این نوشته آمد- به آن نیازمندتر است، اما هیچگاه به این سوی قضیه توجه نکرده ایم که اگر قرار است نیازهای پسر و دختر بعد ازفوت پدر یابعد از ازدواج شان را باهم مقایسه کنیم، این بررسی وقضاوت باید دوسویه، بالسّویه ومنصفانه باشد. دختر وپسر قبل از ازدواج درخانه ی پدر زندگی می کنند و وضعیت مشابهی دارند، اما به محض ازدواج، وضعیت پسر به مراتب بهتر از دختر است؛ چون دختر:

یک- وابستگی اش از هرلحاظ تشدید می شود.

دو- بدون اجازه ی شوهر حق کارکردن در بیرون از خانه را ندارد.

سه- هیچ مالکیتی برهیچ چیز خانه ندارد.

پنج- ولایتی برفرزندانش ندارد.

شش- درخواست اجرة المثل برای کارهای خانه زمانی قابل وصول است که زن درخواست طلاق داده باشد؛ آن هم به شرطی که طلاق به دلیل اعمال خلاف او نباشد.

هفت- چون درآمدی ندارد، برای همه چیز و برای هرخرجی، نیازمند شوهرش است.

بنابراین اگر به موضوع نیاز درتقسیم ارث بنگریم، دختر به مراتب نیازمند تر از پسر است.

ازسوی دیگر اگر دختر به دلایلی ازشوهرش طلاق بگیرد؛ باعنایت به:

- تعلق همه ی دارایی های زندگی به شوهر

- نوع نگاه جامعه به زن مطلقه برای ازدواج مجدد

- مشکلات بی حامی وسرپرست بودن

- عدم کفاف مهریه و اجرة المثل گرفته شده برای ادامه ی زندگی

 

قبول کنیم که زن در مقایسه با مرد، توان اداره ی زندگی خود را – به شکل دلخواه- نخواهد داشت. 

 

(ادامه دارد)
تاریخ : شنبه 96/10/9 | 10:8 صبح | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر