سفارش تبلیغ
صبا

بخش چهارم

تأثیر سهم الارث پدر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج

یکی از توجیه هایی که درتفاوت سهم الارث پسران و دختران گفته شده این است که پسرها پس از ازدواج نفقه ی همسر وفرزندان را می پردازند؛ درحالی که دخترها چنین وظیفه ای ندارند.

 

این توجیه هنگامی به جا وقابل قبول است که ارثیه ی پدر در وضعیت اقتصادی فرزندان پس از ازدواج شان تأثیر و ارتباط معنادار عملی وجود داشته باشد؛ یعنی آن ها به محض ازدواج، مقداری ازسهم الارث خود را – حتی در زمان حیات والدین- بستانند و درساختن زندگی مستقل خود از آن استفاده کنند. پسر وقتی به سن قانونی می رسد ولایت پدر از او برداشته می شود وهنگامی که ازدواج می کند، ازخانه ی پدر بیرون می رود وباید اداره ی تمام امور زندگی خانواده را خود به تنهایی عهده دار شود. دارایی پدر هیچ تأثیر قهری قانونی بر زندگی اش ندارد. ازسوی دیگر در بسیاری مواقع پدر وقتی فوت می کند که پسر زندگی مستقل خود را باکار وتلاش ساخته وگاهی وضعیت اقتصادی او از پدر بهتر است. پس پسر نمی تواند برای درانداختن زندگی مستقل خود به امید ارثیه ی پدر بنشیند. از نظر تجربی نیز ثابت شده که سهم الارث اکثر پدرها آن مقدار نبوده که بتواند مشکلی از مشکلات مالی فرزندان را برطرف نماید و چه بسا باعث اختلاف بین وراث نیز بوده است. 

(ادامه دارد)
تاریخ : پنج شنبه 96/10/7 | 12:42 صبح | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر