سفارش تبلیغ
صبا

   اگر بدن تان بوی عرق می دهد، اولین کسی که باید متوجه شود، خودتان هستید. درآن صورت قبل از این که دیگران بفهمند و از آن آزرده شوند، به رفع بوی بد اقدام خواهید کرد.

 

   رفتارها وگفتارها و پندارهای ناصواب هرکس درحکم بوی عرق بدن او است. اگر شامه اش با تعصب، خودبرتر بینی و خودحق پنداری بسته نشود و به جهل مرکب گرفتار نگردد، خواهد توانست کاستی های خود را با محک رفتارها و اندیشه های دیگران برطرف نماید.

 

    وای به روزی که شامه ی تفکر و تعقل ما با جهل وتعصب مختل شده باشد!!

(5/7/96)
تاریخ : سه شنبه 96/8/16 | 12:14 عصر | نویسنده : سیدحسن حسینی | نظر