سفارش تبلیغ
صبا

«بایزید»* راگفتند: قرابت تو با «یزید» چیست ؟

 به نرمی پاسخ گفت: من «بایزید» م نه با «یزید».

-----------------------------

* بایزید بسطامی
تاریخ : یکشنبه 96/7/23 | 7:29 عصر | نویسنده : بچه شلوغ | نظر